Teknik Peyeludupan Pendatang Tanpa Izin yang Pelik

 Apa sahaja untuk masa depan!

Inilah yang dilakukan oleh pendatang tanpa izin untuk memasuki sesebuah negara secara haram. Sangat extreme.
  

Scroll to top