Permohonan Online Kemasukan Sekolah Berasrama Penuh SBP Tingkatan 1 & 4PROSEDUR PERMOHONAN MURID KE TINGKATAN SATU (1) SBP

1. Murid memohon menggunakan Sistem Permohonan Atas Talian Tingkatan Satu (1) melalui laman web KPM http://www.moe.gov.my
2. Murid mencetak dua (2) salinan maklumat permohonan.
3. Salinan pertama maklumat permohonan diserahkan kepada Guru Besar Sekolah masing-masing.
4. Salinan kedua maklumat permohonan dihantar kepada Pengetua SBP mengikut pilihan murid.

SYARAT PEMILIHAN MURID TINGKATAN SATU (1) SBP

1. Warganegara Malaysia
2. Murid Sekolah Kebangsaan (SK).
3. Memperolehi 5A atau 4A 1B dalam Ujian Penilaian Sekolah Rendah (UPSR) dengan mata pelajaran Matematik dan Sains memperoleh gred A.
4. Aktif dalam kokurikulum.

KEPUTUSAN PEMILIHAN DAN PENEMPATAN MURID TINGKATAN SATU (1) SBP

1. Keputusan akan diumumkan selewat-lewatnya dalam tempoh 45 hari setelah keputusan UPSR diumumkan.
2. Semakan keputusan boleh dibuat melalui ketetapan berikut:

Scroll to top